Sportmassage

Definitie: Sportmassage is het toepassen van een complex van handgrepen op een (ontbloot en) ontspannen lichaamsdeel van een gezonde sportbeoefenaar met het doel de lichamelijke conditie te
verbeteren, te bestendigen en/of eventuele nadelige gevolgen van het sporten weg te nemen of deze zo min mogelijk te doen voelen. De handgrepen worden stevig uitgevoerd.

hdv-sportmassage-sportmassageMasseren omvat echter veel meer. Massage is het geven van mechanische prikkels op het lichaam, die op hun beurt weer reacties in het lichaam teweeg brengen. Deze reacties leiden tot herstel van het evenwicht in het lichaam.

Sportmassage kan toegepast worden voor, tijdens of na het sporten (training dan wel wedstrijd).Vooraf wordt een stimulerende massage gegeven, zodat het lichaam klaar is om optimaal de presteren.

Tijdens het sporten kan het prettig zijn om specifieke spiergroepen even rustig te masseren, zodat daarna weer verder gegaan kan worden met presteren. Het accent licht op
ontspanning.

Dit gebeurt vaak bij een marathon of in de rust van een wedstrijd.

Na het sporten is het doel de versnelde afvoer van afvalstoffen en ontwatering van de spieren doormiddel van een sederende massage. Hiermee wordt het herstel bevorderd, eventuele
spierpijn voorkomen en de hersteltijd kan worden verkort. Het lichaam wordt daardoor beter voorbereid op een volgende inspanning. Ook hier ligt het accent op ontspanning en ontgiften
van de spieren.