Segmentale hersteltherapie / bindweefselmassage

bindweefselmassage-boekBindweefselmassage heeft een sterke impact op het vegetatieve systeem en is een reflexzonetherapie. Een mechanische prikkel wordt aan de huid toegediend en stimuleert zenuwuiteinden gelegen in huid en bindweefsel. Bindweefselmassage wordt toegepast bij (hardnekkige) klachten als andere vormen van behandeling (sportmassage, fysiotherapie e.d.) niet het juiste resultaat bereikt hebben of niet toepasbaar zijn. Bij deze massagetechniek worden de inwendige organen en/of orgaansystemen ( o.a. spieren, gewrichtskapsel en bloedvaten) beïnvloed. Er wordt gekeken of de oorzaak van de klacht(en) in verband staat met stoornissen in het functioneren van bepaalde organen, botten of spieren. Deze stoornissen uiten zich in verklevingen en spanningen in het onderhuids bindweefsel, welke zichtbaar (intrekkingen in de huid) en voelbaar (verhoogde spanning en verminderde verschuifbaarheid) zijn. De locaties van deze verklevingen en spanningen staan via het zenuwstelsel in verbinding met bepaalde organen spieren en botten (bindweefselzones). Door massage van deze bindweefselzones wordt het hiermee corresponderende lichaamsdeel beïnvloed.

Bindweefselmassage geeft een prikkel aan het onderhuidse bindweefsel, waardoor via het centrale zenuwstelsel weer een directe impuls aan het orgaan met een meer of mindere storing gegeven wordt. Het orgaan wordt beïnvloed, er volgt een directe terugkoppeling naar de huid zone, waar vaak een directe invloed (spanningsvermindering) voelbaar is.

Bindweefselmassage kan niet gecombineerd worden met andere technieken en kan in eerste instantie een wat onprettig (scherp) gevoel geven. De behandeling is meestal wel zeer effectief.

bindweefselmassage-zenuwstelselHet doel van segmentaal behandelen is om het herstel te versnellen door andere weefsels, die geïnnerveerd worden vanuit hetzelfde segment als het geblesseerde weefsel te behandelen, zodat er een indirecte prikkel gaat via het segment naar het letsel, dat het herstel op zich aanzet tot herstel. Over het algemeen zijn er meerdere behandelingen nodig om de doelstelling te bereiken

Na enige behandelingen leert uw lichaam de prikkels gunstig te interpreteren, waardoor de gewenste effecten sneller optreden. De behandelingen zullen daarom rustig beginnen en steeds verder worden uitgebreid.

Het doel van segmentaal behandelen is om het herstel te versnellen door andere weefsels, die geïnnerveerd worden vanuit hetzelfde segment als het geblesseerde weefsel te behandelen, zodat er een indirecte prikkel gaat via het segment naar het letsel, dat het herstel op zich aanzet tot herstel.

Indicaties
Resttoestanden na een orgaandisfunctie en/of –aandoening; circulatie stoornissen, zowel veneuze, arteriële, als lymfatische; posttraumatische resttoestanden en pijnbestrijding.
Voorbeelden: functionele klachten van het bewegingsapparaat (bijvoorbeeld chronische spierpijn); hoofdpijn en migraine; maag- en darmaandoeningen; longaandoeningen; slapeloosheid; menstruatiepijn of –stoornissen; verslapte of slecht doorbloede huid; littekenweefsel; stress.

Contra-indicaties (indicatie waarbij geen bindweefselmassage mag worden uitgevoerd):
Absoluut: Ziekte met hoge koorts; hartklachten; problemen met de bloeddruk; algehele malaise (niet nader geduide toestand van vermoeidheid en niet goed voelen); overmatige histaminereactie van de huid gepaard gaand met jeuk; hemofilie; bij gebruik van bloed verdunnende middelen, defecte huid (contra-indicatie van plaats)
Relatief: spierspasme; maligne (kwaadaardige) tumoren, ernstige neurologische aandoeningen.

De behandeling
bindweefselmassage-inspectieElke behandeling met bindweefselmassage wordt begonnen met een visuele inspectie gevolgd door een segmentaal onderzoek, dat zittend in gecorrigeerde houding (met ontbloot bovenlichaam) op de massagebank wordt uitgevoerd (zie foto). Hierbij wordt het bindweefsel van de rug in plooien opgeduwd en/of getild. Hieruit kan worden opgemaakt waar zich zones bevinden. Vervolgens wordt door middel van massagegrepen in of van het bindweefsel (er wordt zowel met oppervlakkige als diepe technieken gewerkt) de doorbloeding gestimuleerd en de verschillende structuren losgemaakt. Afvalstoffen worden losgemaakt en de balans in het bindweefsel wordt hersteld (hierom wordt bindweefselmassage ook voor cosmetische doeleinden toegepast). Tussentijds en na afloop zal het rug onderzoek worden herhaald om te controleren of het gewenste effect bereikt is.

Na de behandeling zal er normaal gesproken altijd een reactie optreden. Als na de 3e behandeling nog geen reactie heeft plaatsgevonden heeft deze behandelwijze voor u geen zin. Dit gebeurt overigens maar zelden. Na elke behandeling moet er gelijk water gedronken worden en de dagen erna moet ook voldoende gedronken worden.

Het eerste consult
Anamnese (indicatiebepaling en vaststellen )
Visuele inspectie (kijken of er zichtbare zones vast te stellen zijn. Bij bewegings- en houdingsklachten kan de inspectie daarop worden uitgebreid)
Segmentaal onderzoek (door tasten onderzoeken waar zich zones bevinden)
Eerste (korte) bindweefselmassage behandeling.

Vervolgconsult
Evaluatie vorige behandeling
Doorspreken behandelplan (na eerste consult opgesteld aan de hand van de anamnese, inspectie en het segmentaal onderzoek)
Bindweefselmassage

Tijdens behandeling te verwachten effecten
De bindweefselmassage is een intensieve massage die soms pijnlijk is en veel reacties kan oproepen. De huid kan op sommige plaatsen zeer gevoelig tot pijnlijk zijn. Het is de bedoeling dat door de behandeling de spanning van de huid afneemt en losser gaat aanvoelen. Er zijn gewenste en ongewenste gevoelsreacties. Het is dus belangrijk dat u tijdens de behandeling reageert als er een verandering in beleving optreedt. Er wordt, afhankelijk van de toegepaste techniek, gestreefd naar het door de cliënt ervaren van rek op het weefsel of van een licht of helder scherp, snijdend gevoel.
Ongewenst zijn onder meer een dof drukgevoel, gemengd gevoel van druk en snijden, strijkgevoel en jeuk. Het komt zelden voor dat een behandeling onderbroken moeten worden omdat er tijdens de behandeling al een sterke reactie optreedt. Voorbeelden hiervan zijn: misselijkheid, sterk transpireren, overdreven roodheid van de huid, gaan ruiken naar aceton, hoofdpijn. Indien een ongewenste reacties niet “ontstoord” kan worden, zal de behandeling gestopt moeten worden.

Na de behandeling te verwachten effecten
Na de behandeling treedt de zogenaamde “na-reactie” op. Dit kan bijvoorbeeld een verhoogde gevoeligheid of een ietwat beurs gevoel zijn. Deze reactie is acceptabel wanneer het niet langer aanhoudt dan 24 uur. Naast bovengenoemde reacties kunnen er gevoelens van loomte, slaap en warme, tintelende handen of voeten optreden. Dit zijn zeer positieve en welkome reacties. Het betekent dat er goed op de massage wordt gereageerd. Soms treedt het gevoel op dat men een kater (met stevige hoofdpijn) heeft. Ook sterk ruikende urine en/of ontlasting, witte vloed en het grieperig voelen zijn reacties die soms kunnen voorkomen. Deze reacties komen dan binnen 3 dagen na een behandeling en duren maximaal 1 dag. Heel soms komt hevige kwaddelvorming (histamine reactie) voor, gepaard gaand met hevige jeuk die enkele dagen kan aanhouden. Dit is de enige specifiek contra-indicatie voor bindweefselmassage. Kwaddelvorming zonder jeuk is een normale reactie.

Bindweefselmassage kan erg effectief zijn en daar waar andere behandelingen geen, weinig of zelfs negatieve effecten opleveren, een prima alternatief zijn.
Bindweefselmassagebehandelingen zorgen voor een “reset” van het lichaam. Na ”vastlopen” start het weer gezond op!